S5 User Choice
Амилекс НТ

AMYLEX HT

АМИЛЕКСНТ

Алфа-амилаза висока стабилност

 
ОПИСАНИЕ
 

Бактериалната алфа-амилаза за хранителната промишленост „АМИЛЕКС НТ” е сред най-стабилните алфа-амилази. При широк спектър от технологични условия тя разгражда скорбялатачрез хидролиза на α-D-1,4-глюкозидните връзки до получаване на разтворими декстрини. Произвежда се чрез ферментация на генномодифициран щам на Geobacillus stearothermophilus. Изключителната стабилност на алфа-амилазата „АМИЛЕКС НТ” позволява тя да бъде ефикасно използвана в много процеси за производство на храни и напитки, където съществува необходимост от хидролиза на скорбяла.

 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 

„АМИЛЕКС НТ” се използва при различни процеси за производство на храни и напитки за хидролиза на скорбялата и довеждането й до разтворим вид. Тя намира най-типично приложение при топлинната обработка на зърнените суровини в пивопроизводството, отделянето на скорбялата при производство на захароза и други хранителни продукти, втечняване на малцовата каша при дестилацията на алкохол за напитки или горива. Често се използва за бързо намаляване на вискозитета на скорбелни клейстери с високо съдържание на сухо вещество. Амилазата „АМИЛЕКС НТ” постига отлични резултати без необходимост от добавяне на калций при повечето процеси и е стабилна и активна в широки граници на на рН и температурата – например при рН от 5,0 до 6,5 и температури над 100оС. В процеси, където действието на амилазата трябва на по-късен етап да бъде прекратено, може да се премине към използване на по-малко стабилна алтернатива от типа на „АМИЛЕКС LТ”.

 

Режимът на типичното приложение при майшуване е следният:

 
рН
5,4 – 5,8
Сухо вещество

25 – 38% от общата маса на разтвора

Апарат под налягане за втечняване на скорбялата

105-110оС за 5-10 мин., след това 95оС за 90-120 мин.

Варилен апарат
83-89оС за 1 ÷ 6 часа
 

Обичайната доза е 0,5 kg на тон сухо (нишесте) вещество, въпреки че точната доза ще зависи от източника на субстрата, технологичните параметри рН, температура, количество на сухите вещества и т. н., както и от желания ефект

 
ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
 

Активността на „АМИЛЕКС НТ” нараства с увеличаване на температурата и достига максимална стойност за скорбялата при 95оС. Хидролизата се осъществява сравнително бавно при температури под тези на клеистеризацията, включително и при нормални условия на околната среда. При температури над 105оС скоростта на спадане на активността нараства значително заедно с намаляването на ензимната стабилност и периода на полуразпад (Фигура 1).

 

Фигура 1. Влияние на температурата и рН върху стабилността на „АМИЛЕКС НТ”:

 
Период на полуразпад в часове
 
Fig-3
 
 
Условия: 35% сухо вещество, концентрация (w/w) на Ca++ 15 ppm.
 
ВЛИЯНИЕ НА КАЛЦИЯ
 

„АМИЛЕКС НТ” съдържа ендогенен калций, здраво прикрепен към ензима, и за разлика от другите амилази при повечето процеси няма нужда от добавяне на калций.

 ВЛИЯНИЕ НА СУХИТЕ ВЕЩЕСТВА/ ВЛАГАТА
 

При концентрации на сухото вещество над 10% (влага под 90%) то не оказва значим ефект върху стабилността на алфа-амилазата „АМИЛЕКС НТ”. Ензимът започва да губи стабилност при по-ниски концентрации на сухо вещество, тъй като намалява защитата от субстрата му.

ВЛИЯНИЕ НА рН
 

„АМИЛЕКС НТ” е активен в широки граници на рН в зависимост от приложението (Фигура 2). Оптималните стойности на рН са около 6,0. При по-малко драстични температури „АМИЛЕКС НТ” е активен при практически всякакво рН на системата в производството на храни и напитки.

 
Фигура 2. Влияние на температурата и рН върху производителността на „АМИЛЕКС НТ”: относителна доза за еднаква производителност, 100оС ; рН 6,0 ÷ 1
 
IMAGE0001
 
Условия: 35% сухо вещество, концентрация (w/w) на Ca++ 15 ppm.
 

ВЛИЯНИЕ НА ВРЕМЕТО НА РЕАКЦИЯ

 

Високата стабилност на ензима позволява увеличена продължителност на реакцията при суровите условия на разграждане на скорбялата. Тъй като дозата и времето са почти равностойни, могат да се реализират значителни икономии.

 

Фигура 3. Влияние на времето на реакция върху необходимата доза „АМИЛЕКС НТ”:Доза за еднаква производителност: 2,0U/gds (ензимни единици на грам сухо вещество) за 8,5 минути

 
IMAGE0002
 
Условия: 107оС, рН6,0, 35% сухо в-во, 20 ppm Ca++
 

Класификация на ензима

 
Тривиално име:
алфа-амилаза
Класификация:
Карбохидраза
Източник:
Geobacillus stearothermophilus
Систематично име:

1,4-α-D-глюкан глюканохидролаза

EC:
3.2.1.1
CAS:
9000-90-2
EINECS:
232-565-6
 
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
 
Форма:
Бистра кафява течност
Плътност:
1,18 – 1,22 g/ml
Вискозитет:

< 100 cps

Активност:

7 000 ± 300 AAU/g

 
ОПАКОВКА
 
1,200 kg
полиетиленова торба
28 kg
пластмасов бидон
 
ГРАНИЦИ НА ПРИМЕСИТЕ
 

Количеството на бактериите и тежките метали е в съответствие с Кодекса за химикалите в храните:

 
Общо количество жизнеспособни микроорганизми:

50 000/g

E. coli и Salmonella sp.
отрицателно в 25 ml
Колиформи:
≤ 30/g
Тежки метали, напр. олово:
≤ 30 ppm
Олово, ppm:
≤ 5 ppm
 
НОРМАТИВНА БАЗА
 

„АМИЛЕКС НТ” е в съответствие с “Кодекса за химикалите в храните” и спецификациите на “Общата експертна комисия по хранителни добавки” (JECFA), отнасящи се до хранителните ензими. Използването на „АМИЛЕКС НТ” като помощно средство за производството по силата на 21 Код на федералните наредби на САШ №101.00 позволява да бъде изключен от изискванията за етикетиране на Администрацията за храните и лекарствата FDA - САЩ и обикновено не се етикетира.

 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И УПОТРЕБА
 

С всички ензими трябва да се работи внимателно, за да се избегне вдишване на прах, капки или аерозоли. В случай на контакт с очите или кожата изплакнете бързо с вода в продължение на най-малко 15 минути.

За по-подробна информация за работата вижте ръководството „Безопасна работа с ензими” на Техническата асоциация по ензимите (ЕТА), както и ръководството „Инструкции за безопасна работа с микробни ензимни препарати” на Асоциацията на производителите на ензимни препарати (AMFEP).

 


Е-мейл: beb@bioenzyma.com   Телефон: ++359-02-9651-314,  ++359- 02-978-9553,                                                       Факс:   ++359- 02-978-9553,Мобилен телефон: ++359-0887-225558

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес9
mod_vvisit_counterВчера201
mod_vvisit_counterТази седмица599
mod_vvisit_counterМиналата седмица982
mod_vvisit_counterТози месец9
mod_vvisit_counterМиналия месец5158
mod_vvisit_counterОбщ брой на посетителите433638