Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

 

 

 

РАЗДЕЛ ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ОТ РАЗДЕЛА

КОНТЕКСТНО МЕНЮ

 
 

ИНОДОЗ 2

Инодоз 2 са таблетки приготве-ни на базата на калиев метаби-сулфит. Те освобождават точна-та доза от 2гр. SO2 в мъстите, вината и тиражните ликьори.

 

ИНОДОЗ 5

Инодоз 5 са таблетки приготве-ни на базата на калиев метаби-сулфит. Те освобождават точна-та доза от 5гр. SO2 в мъстите, вината и тиражните ликьори.

 

.