Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     
 Коловете са едни от водещите елементи при изграждането на опорни конструкции за лозови насаждения , като основно  видове колове за целта са:

-         Дървени;

-         Циментови;

-         Стоманени.

Дървените видове се използват от стари времена. Дървесината за производството им основно е акацията. В предишните десетилетия традиционно (без тези от 1989 – 2016 г.) в България се поддържаха значителни площи от акация, особено в областите около р.Дунав. През последните години, поради липсата та нови засаждения, липсата на поддръжка и неконтролируемо изсичане на акациеви насаждения и износ за чужбина тези лозарски колове в страната ни все повече губят значим търговски интерес, съчетано и с породената с трудната им доставка ръст на тяхната цена. Ето защо в някои държави се произвеждат и колове от друга дървесина – борова, от кестени и подобни, като за тази цел те следва да бъдат подложени предварително на съответна импрегнация. Освен това , може да се намерят и дървени колове , на които частта в почвата се изготвят нещо като стоманени „калъфи „ /около 60-70 см/, в които се „насаждат” самите колове /кръгли/. Дървените  колове  се използват предимно за изграждането на екологични (органични) лозови насаждения. Те се изработват като кръгли или цепени (по дължината на трупите), белени и небелени. Тяхната дълготрайност е около 10 – 12 г.г.  

Циментовите лозарски колове са доста разпространени у нас, особено по време на планираната икономика в страната. Те  бяха използвани в големи мащаби от кооперативните стопанства. Още повече, че бяха българско производство на тогавашните строителни комбинати. Все още някои от тези  колове може да се видят в стари изоставени бивши кооперативни лозови насаждения и се търгуват при изгодни цени. Нормалните им размери са  170 – 260 см и профил от 8х8, 9х9 или 8х10 см. Те са със значима  дълготрайност. Някои специалисти избягват тяхната употреба при отглеждането на органични лозя поради отделяне от коловете циментови смеси в почвата /в които считат че в тези смеси има наличието на азбестови примеси/.

Най-моделните лозарски колове са тези със стоманените  профили. Те се изработват промишлено, с различни профили, различни приспособления и аксесоари за окачване на основните и помощни телове. Тяхното покритие е разнообразно – без покритие, поцинковани от 20 до 60-70 микрони,  и с добавяне на алуминий и други материали за по-голяма дълготрайност.   Коловете с такива  покрития доста са с  дълготрайност от 30 и повече години, т.е. се  осигурява опорна конструкция за цялото плодоносене на лозовите насаждения.

Био Ензима България ООД основно търгува с дървени  и стоманени колове  от различни производители с различни характеристики и аксесоарите към тях.