Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

Стоманените колове в последните десетилетия заемат основно място при изграждането на опорни конструкции за лозови насаждения. Предимствата им са практичност, здравина, различна дълготрайност,сравнителна леснота при поставянето им ръчно или машинно с набиващи машини, стабилност в почвата, подхождат за обработка на лозята с всякаква механизация.

Коловете се изработват различни марки стомана/стоманени плоскости в различни височини /от 140 до 300 см/, и тегло /2 и над 4 кг/, както и в различни профили и дебелина на стените / за челните и за междинните колове/.

Основните профили са Г-образни, П-образни, U-образни и др.Дебелината на стените на материала е от 1,5 мм до над 2 -2,5 мм за междинните и за челните колове.

 

  

Системите за окачване на теловете могат условно да се разделят на френско-германско-швейцарска и на италианска – с външни куки или в жлебове инсталирани вътре в самия профил на коловете на различни производители /вж долу таблицата/.

Основно за дълготрайността на коловете е важно неговото покритие /галванизация/. То може да се извършва върху стоманените плоскости преди огъване или върху самите изготвени колове чрез потапяне в топла баня /450°С/. Основно покритието се извършва с цинк /поцинковане/ , като покритието варира от 20 микрона до 60-70 микрона от 275 до над 800 гр/м². Кол с това покритие се осигурява дълготрайност 30-35 години. Към цинка /95%/за по-голяма дълготрайност и здравина различни производители добавят и алуминий /5%/ и магнезий.

Трябва да се знае при какъвто и да способът на поцинковане загубата на цинк е около 1 до 1,5 µна година /микрони/. Дълготрайността на един кол вече в процес на ръждясване е около 1 до 5 години в зависимост от агресивността на почвата и климатичните условия.

При различните системи за окачване на теловете е на аксесоарите те са в зависимост от положените външни S –образни куки или вграден жлеб в профила на самия кол, двустранни планки-държачи, различни видове телени разтяжки и др.при стоманени телове или на окачващи аксесоари при ползването на поликарбонатна тел тип ДЕЛТЕКС.