Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

З А К О Т В Я Щ И     С И С Т Е М И


alt

 
 

            В лозарството при създаването на нови лозови насаждения все повече и повече се прилагат нови материали и системи при изработването на основните лозови структури. Важен елемент в тези нови модерни подходи е прилагането на ефективни закотвящи (анкерни) системи за всякакви терени. Тези системи следва да отговарят на новите методи на механизация и на лозарството (по дълги редове, по-голямо напрежение върху основната и помощни телове на реколтата и т.н.).

            Един от водещите фирми в тази област е фирма АНКРЕСТ, работеща в сектора в течение на 35 години. Предлаганите от нея закотвящи системи е синоним на качество, надежност и дълголетие, съчетано с консултанска помощ. Предлаганите продукти се използуват не само в лозарството, но и в овощарството, оформяне на зелени площи, укрепване на  брегове, електрически стълбове, укрепване на свлачища и скални маси и др.

            Подборът на закотвящите системи се прави в зависимост от терена. Така, най-напред, при неутрално рН (киселинност) на почвата бихте могли да използувате негалванизирани системи (или техните елементи). Ако обаче киселинността е по-агресивна, за нас задължително е да се ползуват галванизирани закотвящи системи.

            На второ място, подборът на системата на закотвяне зависи от състава на почвата – мек или твърд терен, степента на твърдост- каменист, скалист или глинест, височина на челните колове и т.н. Силата на екстарякция (изваждане от почвата) за леките закотвящи системи е между 720 и 1700 кг, за средните системи между 1800 и 4500 кг.

            Тук АНКРЕСТ предлага най-голямия избор от системи в сравнение с други доставчици – производители:

-            Закотвящи системи с хеликоидален диск 

-          Закотвящи спирални системи

-          Закотвящи системи „ХАРПУН”

-          Закотвящи системи „БАЛАНС”/ BASCULE 

-          Аксесоари и инструментариум за инсталиранеalt


По-долу последователно ще Ви запознаем с горните раздели. За повече информация - http://www.ancrest.com/