Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

Приложение: За средни и силно каменисти терени, в дадени случаи и за скални терени ( тип шисти). С различни размери и диаметър на държачите (водачи), галванизирани или не: alt
alt  - Дължина -  500 - 600 -700 -800 - 1000 - 1200 - 1250 -  1500 мм

 - Диаметър на държача - 12 - 16 - 18мм

 - С 1 - 2 - 3 перца
   
.