Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

ЕКСТРУДИРАНА ПОЛИЕСТЕРНА ТЕЛ

Производителят „ДЕ ЛАМА” е френска компания намираща се в Сарлат. Създадена е през 1975 година. От 1977 година фирмата е специализирана в производството на продукти (екструдирана полиестерна тел) с висока издържливост със съответната защита срещу ултравиолетови лъчи.

Годишното производство на фирмата надвишава 3 – 4 пъти обиколката на земното кълбо. От датата на производството (1991 год.) тя се комерсиализира във всички континенти в света.

Екструдираната полиестерна тел е всепризната като продукт допринасящ с предимствата си при решаването на важни проблеми в областта на:

  • Земеделието (тютюн, хмел, парници, защитни покрития и др.)
  • Лозарство (изграждане на основни лозови конструкции)
  • Овощарство (ябълки, киви, сливи, малини и др.)
Полиестерната тел има два търговски продукта:

  • Делтекс
  • Делтан
  • За по-подробна информация:       www.deltex.eu