Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

 

 

 

РАЗДЕЛ ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ОТ РАЗДЕЛА

КОНТЕКСТНО МЕНЮ

 

Eнзимни препарати

ЕКСАРОМ

Ексаром

▪Ензимен препарат притежаващ пектолитична и глюкозидазна активност.

▪Освобождава ароматите на млади вина произхождащи от сортове като Мускат, Гевюрцтраминер, Ризлинг и др.

alt
  INOZYME CLEAR Ензимен препарат, предназначен за бистрене и възстановяване на
чистотата на ароматите при бяла и розе мъст, получена от грозде,
нападнато от Botrytis cinerea.
alt
  ЕКСТРАЗИМ ФРУИТ

Ензимен препарат, спомагащ по време на настойването за екстракцията на ароматните прекурсори и тяхната по-добра изява. За червени вина и вина розе с по-наситен цвят.
alt
 

ЕКСТРАЗИМ

Екстразим

▪Ензим за мацерация и екстракция използван най-вече за червени вина

alt
 

ЕКСТРАЗИМ BLANC

За предферментативна мацерация на студено.


alt
 

ЛАКТОЛИЗ

За ограничаване съдържанието на летливи киселини и за избягване
развитието на млечно вкисване.

alt
 

ЕКСТРАЗИМ ТЕРОАР

Екстразим тероар

Ензим за мацерация и екстракция използван най-вече за червени вина.

Екстразим тероар е по-концентриран от Екстразим.

alt
 

ФЛУДАЗ

Флудаз

▪Ензимен препарат притежаващ пектиназна и глюконазна активност.

▪Подобрява филтруемостта на вината.

alt
 

ИНОЗИМ

Инозим е лиофилизиран ензи-мен препарат от пектолитични ензими с висока степен на пречистване, които ускоряват утаяването при бистрене на мъст.

alt
 

ИНОЗИМ ТЕРОАР

Инозим тероар е лиофилизиран ензимен препарат от пектолитич-ни ензими с висока степен на пречистване, които ускоряват утаяването при бистрене на мъст.

Инозим тероар е по-концентри-ран от Инозим.

alt
 

ЛЕВЮЛИЗ

Левюлиз е ензимен препарат, чиято активност позволява осво-бождаването на съединенията съдържащи се в стените на дрождените клетки, които допринасят за оформяне вкуса на виното.

alt
 

 

.