Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

 

РАЗДЕЛ ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ОТ РАЗДЕЛА

КОНТЕКСТНО МЕНЮ

 
       

Избистряне, Стабилизиране

БЕНТОСТАБ БЕНТОСТАБ  е
активиран калциев бентонит
представен под формата на
гранули. Реагломерацията на
бентонита предлага следните
предимства:
Улеснява употребата му
Отлична дисперсия
Намалява времето за набъбване
Увеличена ефективна повърхност
alt
 

МЕТАВИНЕНА КИСЕЛИНА

Метавинена киселина

▪ Пречи на образуването на тартаратни утайки.

▪ Възпрепятства в началото формирането на кристали.

▪ Признак за повишена естерификация, следователно и инхибиране на по-интензивната преципитация.

 

alt
  No [Ox] No [Ox] е „алтернатива на казеина” и в този смисъл първият биоразградим, несъдържащ
алергени, който не съдържа съединения от животински или изкуствен произход
alt
 

COLORPROTECT V
Препарат на основата на бентонити, PVPP и растителни протеини.

COLORPROTECT V не съдържа глутен (и поради това не попада под разпоредбите на Директива на ЕС 2007/68
за обозначаване на алергените на етикета)
alt
  DUOSTAB DUOSTAB е уникален.
Препаратът е специално разработен за трудни случаи на тартаратна стабилизация особено по
отношение на двата вида соли: калиев битартарат (ВТК) и калциев тартарат (ТСа)
alt
 

БЕНТОЛАКТ S

Бентолакт S

▪Комплексен продукт на базата на бентонит и казеин

▪Превантивно третиране на мъсти чувствителни към окисление.

▪Гарантира стабилността на въздух.

▪Повлиява положително дегустационните характеристики на леко окислени вина.

alt
  FLAVOCLEAN КОРЕКТОРИ

Продукт, обект на регламентиране. Да отговаря на актуалната нормативна уредба.

ВНИМАНИЕ: нормативната уредба прави разлика между употребата на въглен при мъст, вино в процес на
ферментация и вино.
alt
 

БЕНТОСТАБ ГРАНУЛИ

Бентостаб

Представлява калциев бентонит под формата на гранули

alt
 

КАЗЕИН

Казеин

▪Превантивно третиране на мъсти, а на вина с цел корекциа в случаи на окисление.

◦Елиминиране на оксидазите в мъста и виното.

◦Помага в случаи на бързо стареене на окислени вина.

◦Слаб ефект на обезцветяване.

◦Частично елиминиране на желязото съдържащо се във виното.

alt
 

ИНОБЕНТ N10

Inobent N 10 е смес от бентонит
премахващ оцветяването и 4%
активен въглен.
Бентонита премахва някои пигменти
в същото време не абсорбира
макромолекулите създаващи обем.
alt
  FISHANGEL БИСТРЕНЕ НА ВИНА

Бистрител за бели вина и розе, специално разработен за бързо притаяване и придване на блясък на
вината, както и на гъвкавост във вкуса.
alt
 

ФЛАШГУМ

Флашгум

▪Арабска гума произхождаща от Acacia Verek.

▪Позволява поддържането в суспензия на молекулите податливи към утаяване след бутилиране или след дегоржаж.

▪Превантивно третиране срещу преципитация на багрилна материя

alt
 

ФЛАШГУМ R

Флашгум R е арабска гума във вид на пудра. Тя намалява стипчивостта и засилва усещането за обем и окръгленост.

alt
 

ВИНИПРОТЕКТ

VINIPROTECT e препарат на база
PVPP, бентонит, целулоза и арабска
гума. Той може да се използва за
тетиране и на мъст и на вино.
alt
 

ФОСФАТ МАЗЮР

ФОСФАТИ МАЗЮР са добавка благоприятстваща
образуването на компактна утайка по време на вторичната
ферментация и елиминирането и. Те улесняват също
ремюажа, ръчен или автоматичен.
alt
 

ИНОБЕНТ

Инобент

▪Бентонит със слабо въздействие върху протеините

▪Подобрява филтруемостта на вината

alt
 

ИНОГУМ 200

Иногум 200

▪ Арабска гума

▪ Силно ефикасен в качеството си на защитно средство на колоидни розтвори

alt
 

ИНОГУМ 300

Иногум 300

▪ Арабска гума

▪ Силно ефикасен в качеството си на защитно средство на колоидни розтвори

alt
 

ПОЛИОКСИЛ

Полиоксил съдържа ПВПП и бентонит и подобрява профила на вина произведени от повре-дена реколта.

alt
 

ПОЛИОКСИЛ ПУДРА

Полиоксил  пудра съдържа ПВПП и бентонит и подобрява профила на вина произведени от повредена реколта.

alt
 

ПВПП

Прибавен в мъстта или виното, ПВПП елиминира някои фенолни съединения причиняващи потъмняване или органолептични отклонения в някои вина.

alt
 

КРИСТАЛИН ПЛЮС

Кристалин плюс

▪ Рибен клей и лимонена киселина.

▪ Избистряне на качествени бели  вина и розета.

▪ Подобрява филтруемастта на вината.

alt
 

ТРАДИКОЛ ПУДРА

Традикол пудра е яйчен белтък  специално предназначен за традиционно избистряне на червени вина, за които се предвижда отлежаване.

 

alt
 

 

.