Новият сайт е в процес на изграждане. Ако е необходимо можете да решите да се върнете в стария сайт като кликнете по-долу. 

   

Към стария сайт на

Беб Био Ензима ЕООД

     

 Хубавата тапа е неразделен елемент от виното със самочувствие.  До преди малко повече от едно десетилетие почти единствените предлагани тапи бяха тези от натурален или агломериран корк. Запасите от натурален корк (както и повечето натурални суровини) не са безкрайни  и много производители прибегнаха към производство на синтетични тапи (екструдирани и инжекционни). За това десетилетие пазарът на тапи за вино в момента се поделя около 80% в полза на корковите тапи и над 20% за синтетичните тапи. Отчитайки недостига в световен мащаб на натурален корк,  експерти предвиждат, че това съотношение в близките години ще достигне постепенно  50:50. Освен това синтетичните тапи предлагат някои предимства спрямо натуралните коркови тапи и по-голяма сигурност и удобство при боравене с крайния продукт.

   Нещо повече – ако суровината за коркови тапи ще бъде винаги недостатъчна („експлоатацията” на  едно корково дърво започва 30 г. след засаждането му, а „реновирано” – след всеки 7-8 и повече години), то суровината за синтетични тапи е възобновяема и в неограничен обем. В същото време винопроизводителите все повече и повече „наблягат” върху стабилното качество на виното и съответно броят на бутилките с такова качество расте ежегодно.

   „Био Ензима България” със своите партньори предлага тапи както от натурален и агломериран корк, така и инжекционни синтетични тапи.

.